Důchodová reforma ministryně Maláčové? Jen hesla na plakát

Dočkali jsme se představení tak dlouho očekávané a slibované důchodové reformy. Sláva. Za určitých okolností bych slavila a obhajovala ministerstvem práce a sociálních věcí představené teze, případně legislativní znění. Mohla bych se radovat z toho, že jsme představili soubor opatření, na nichž jsme dlouho a trpělivě pracovali, o nichž jsme dlouze diskutovali a našli shodu. Místo toho jen nevěřícně kroutím hlavou.

Jako předsedkyně výboru pro sociální politiku, tedy toho, který by měl s ministerstvem úzce spolupracovat, navíc jako představitelka partnerské koaliční strany, jsem sledovala, jak paní ministryně Maláčová hovoří na tiskové konferenci o něčem, na čem jsme se nejen neshodli, ale co jsme ve sněmovně vlastně nikdy ani neviděli. A návrh bohužel v podstatě neviděli ani členové komise pro spravedlivé důchody, který měl být tím prvním orgánem, kde se měla odehrávat odborná diskuse.

Všichni víme, že současná podoba důchodového systému je dlouhodobě neudržitelná, protože populace stárne a na stále více důchodců vydělává stále méně ekonomicky aktivních lidí. Všichni víme, že jakákoliv změna důchodového systému musí mít co nejširší politickou podporu, alespoň na základním rámci musí být relativní politická shoda, abychom systému zajistili kontinuitu. Všichni víme, že výplata důchodů bude vždy muset být založena na určitém principu solidarity, ale že také musí obsahovat motivační složku, aby si lidé už od mládí na důchod odkládali peníze stranou. Ale nic z toho bohužel předložený návrh nesplňuje.

 Paní ministryně vyjmenovala 7 svých základních priorit:

  • ocenění péče o děti, takzvané výchovné. Pečující by měl dostat 500 korun za dítě, nejvýš 1500 korun měsíčně ( od roku 2023)
  • jiný důchodový věk pro náročné profese (od roku 2024)
  • zavedení základního důchodu pro každého důchodce ve výši 10 tisíc korun (od roku 2022)
  • zkrácení potřebné doby pojištění z 35 let na 25 let (od roku 2022)
  • zavedení vícezdrojového financování důchodového systému (od roku 2025)
  • nižší zdanění pro pracující důchodce (od roku 2022)
  • zavedení důchodové kalkulačky, na které si občané budou moci spočítat, jak budou mít vysoký důchod (od roku 2023)

Všechny body se mi opravdu líbí a velmi ráda bych je podpořila. Bohužel nemůžu. Vím, v jaké žijeme realitě a uvědomuji si, že na podobnou úpravu systému Česká republika nemá a ani nebude mít ve svém rozpočtu dostatek financí. Navrhované změny podle paní ministryně Maláčové v následujících pěti letech budou stát 25 miliard korun, bude nutná také daňová reforma. Tyto peníze stát nemá a ze zdrojů, které paní ministryně uvádí jako finanční jištění do budoucna, je téměř s určitostí nezíská. 

Kromě vysvětlení, kde na navržené změny vzít, ale postrádám i další věci. U navrženého „výchovného“ například neexistuje žádná databáze, z níž by bylo zřejmé, zda dítě vychovává otec nebo matka. Jak budeme posuzovat výplatu dávek například u dětí, které byly umístěny do dětských domovů nebo ústavů nápravné péče? Co pěstounská péče? Co příbuzenská péče? Do kolika let dítěte vůbec mluvíme o oceňované péči? A takto bych bohužel mohla pokračovat u každého z jednotlivých navržených bodů.

Na reformě důchodového systému, které je jejich hlavním tématem, experti ČSSD pracují od roku 2013.  V roce 2014 tehdejší Sobotkova vláda ustavila důchodovou komisi. Byla složena jak ze zástupců parlamentních stran, tak i z týmu odborníků. Očekávaným výstupem mělo být – kromě přípravy a následné realizace zrušení druhého pilíře –  předložení „komplexního a vzájemně provázaného souhrnu návrhů“ k zajištění stability penzijní soustavy a přiměřených penzí. Bohužel se tak nestalo.

A výsledku jsme se nedočkali ani nyní. Plně respektuji, že v posledních měsících musela paní ministryně řešit problematiku spojenou s Covid 19, řešit kompenzace pro ohrožené skupiny obyvatel. Respektuji, že neměla potřebný časový prostor pro řešení tak komplexní a opravdu složité problematiky, jako je důchodová reforma, na níž bohužel dlouhodobě neexistuje politická, odborná ani ekonomická shoda. Mohla tedy představit alespoň základní teze, na nichž by se odborníci s politiky shodli, a které se mohly stát do budoucna racionálním základem skutečné reformy.

Tuto svou šanci ale ministerstvo promarnilo. Místo slibované důchodové reformy jsme se dočkali souboru hesel na předvolební billboardy. Škoda.

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..