Není na co čekat

Představení pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 Poslanecká sněmovna PČR, 25. září 2019

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Vím, že při novele tohoto zákona jde především a nejvíc o nárůst rodičovského příspěvku a jsem za to moc ráda, nicméně je otevřen zákon, který nám pomůže a může pomoci omezit zneužívání dávek, a to konkrétně příspěvku na bydlení.

Možná bych tento pozměňovací návrh dnes nenavrhovala, ale rozhodla jsem se na základě toho, že všichni členové sociálního výboru, a vidím, že nás je tu většina, jsme se na výboru pro sociální politiku minulý týden ve čtvrtek dozvěděli, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nám někdy v polovině loňského roku předalo materiály pro 15 opatření proti chudobě a návrh změny příspěvku na bydlení s termínem předložení vládě březen, duben letošního roku, což by mělo vlastně narovnat a řešit zneužívání těchto dávek, nám předložilo stejné materiály s posunem termínu plnění listopad až prosinec letošního roku. Chápu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí řeší mnoho věcí, nicméně při mém dotazu, proč se vše posunulo, nám bylo sděleno, že se paní ministryně rozhodla, že předloží vlastně úplně něco jiného a nového, ale nikdo z nás poslanců za sociální výbor, ba ani hlavní hygienička, o tom nic nevěděla.

Snažila jsem se tedy všem na sociálním výboru včetně paní ministryně vysvětlit, že o problému zneužívání dávek víme. Upozorňuje nás na to terén, protože si myslím, že všichni poslanci za sociální výbor terén navštěvují a je načase s tím začít něco dělat. Proto jsem se rozhodla předložit – byť vím, že se otevřela Pandořina skříňka a řeší se tu rodičovský příspěvek – předložit tento pozměňovací návrh, kterým můžeme vyslat alespoň malou vlaštovku například těm, kdo tyto dávky vyplácejí, že to chceme změnit, ale i těm, co tyto dávky zneužívají a dát jim najevo to, že o tom víme a nebudeme to přehlížet.

Paní ministryně – a za to jí děkuji – nám sdělila na výboru pro sociální politiku, že o tomto problému vědí, ale že nechce dělat malé změny formou pozměňovacích návrhů, které já teď navrhuji, ale jednu velkou a jednotnou změnu. Přesto si ale myslím, že i tato malá změna může vejít v platnost dříve, než čekání na celý legislativní proces, kterým připravovaná novela bude muset projít. To je zdůvodnění toho, proč jsem to dala do této novely.

V mém pozměňovacím návrhu, jak uvedla i kolegyně Richterová, která to – já jsem avizovala na výboru pro sociální politiku, že pokud nemáme termín toho, kdy dojde k předložení těchto opatření a změn příspěvků, že se pokusím navrhnout pozměňovací návrh opravdu v termínu víkendu. Věřím, že se mi to podařilo a tento pozměňovací návrh vlastně řeší i to, co tu řekla paní kolegyně vaším prostřednictvím Richterová, kdy splnění podmínky – jde o úpravu § 24 odst. 1 v uvedeném zákonu – podmínky trvalého pobytu. A řeknu vám proč.

Splnění podmínky hlášení k trvalému pobytu pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení se v běžné praxi ukazuje jako nevyhovující a nedostatečné. Praxe – a je to opravdu z praxe – poukazuje na to, že mnoho žadatelů o dávku státní sociální podpory, čímž je příspěvek na bydlení, využívá, spíše „zneužívá“ právě tuto podmínku. Konkrétně se například jedná o situace, kdy žadatelé o uvedenou nepojistnou sociální dávku odhlašují z trvalého pobytu osoby, které mají příjem.

Já navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu, aby se při posuzování a hodnocení nároku na dávku přídavku na bydlení vzal v potaz faktický okruh společně posuzovaných osob podle skutečného soužití a vyživovací povinnosti. Máme na jedné straně pronajímatele, kteří do nájemních smluv dávají ustanovení o tom, že bez jejich výslovného souhlasu se nemůže nájemce přihlásit k trvalému pobytu, ale na straně druhé jsou případy, kdy dochází k obcházení zákona tím, že někdo z rodiny – a je to zpravidla samozřejmě ten, kdo je plně ekonomicky aktivní – je nahlášen k trvalému pobytu úplně mimo adresu bydliště celé rodiny.

Bude tedy převzata v současné době platná zavedená právní úprava stanovení okruhu společně posuzovaných osob, která je stejná jako pro účely vyhodnocení nároku na dávku nebo doplatek na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Znamená to, že se bude okruh společně posuzovaných osob stanovovat podle skutečného soužití osob v bytě a na základě zákonné vyživovací povinnosti.

Při žádostech o dávku samostatným nezaopatřeným zletilým dítětem navrhuji, že se bude toto dítě vždy posuzovat společně se svými rodiči. Tato úprava reaguje opět z praxe na případy, kdy o dávku žádá zletilé nezaopatřené dítě, třeba student, které žije ve svém bytě, nebo bytě pronajatém od svých rodičů, a deklaruje, že nemá žádný započitatelný příjem ani stanovenou vyživovací povinnost rodičů. V těchto případech se vychází z principu zákonem stanovené vzájemné vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi a tudíž z předpokladu, že náklady na bydlení tohoto nezaopatřeného dítěte jsou, nebo mohou být, hrazeny rodičem.

Dále v této navrhované úpravě je posílena kontrolní role orgánů státní sociální podpory. Je zde stejný mechanismus zavedení jako je u dávek pomoci v hmotné nouzi, kdy kontrola plnění a splnění podmínek nároku na dávku a její výplatu je nezbytným zákonným oprávněním.

Znovu tedy shrnu jednoduše svůj pozměňovací návrh, že tento můj pozměňovací návrh zamezí manipulaci osob s hlášením trvalého pobytu v bytě, například fiktivním rozestěhováním manželů, kdy výdělečně činný rodič je nahlášen k trvalému pobytu v odlišném bytě, než druhý rodič, který není výdělečně činný, spolu s jejich dětmi a tento rodič žádá o dávku z titulu nedostatečného příjmu.

Dále jsem přistoupila k účinnosti, kterou jsem posunula tento pozměňovací návrh na 1. července roku 2020, protože jsem si vědoma – a všichni víme – že pokud vejde v platnost navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020, tak dojde k velkému nárůstu návštěv klientů na odděleních státní sociální podpory. Navíc se v lednu 2020, nebo v lednu konkrétně, jako v prvním měsíci čtvrtletí, budou přehodnocovat žádosti o příspěvek na bydlení a příspěvky na děti. Celkově tedy budou pracoviště a agendy začátkem roku enormně zatíženy a i k tomuto přechodu bude potřeba připravit a schválit nové vzory formulářů a proto jsem zvolila dobu účinnosti od 1. 7. 2020.

Věřím, že alespoň touto malou změnou pomůžeme k aktivnímu řešení a předcházení zneužívání dávek příspěvku na bydlení. Jak nám bylo sděleno paní ministryní, vědí o tomto problému, nicméně chtěli to zakomponovat do velké novely. Ale já si opravdu myslím, že můžeme, aby to vešlo v platnost ještě dřív, než ta novela vůbec projde legislativním procesem.

Tato právní úprava omezí nároky na státní rozpočet, dojde – alespoň doufám – ke snížení počtu nebo výše vyplácené dávky a na rozpočty obcí a krajů tato navrhovaná úprava nebude mít vůbec žádný vliv. Takže já se ke svému pozměňovacímu návrhu přihlásím v podrobné rozpravě a věřím a doufám, že tento pozměňovací návrh podpoříte, protože si myslím, že každému z nás vadí zneužívání dávek, s kterými někdo manipuluje. My o tom víme, ale nic pro to neděláme. Takže teď pro to můžeme udělat alespoň toto minimum. Děkuji.

 

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..