Projev ve sněmovně k návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi

publikováno 18.4.2018 |

Projev ve sněmovně k návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (ST 89), kterého jsem předkladatelkou, z 13. dubna 2018

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterým jsme se v minulém volebním období několikrát zabývali. Cílem mého návrhu je upravit povinný způsob výplaty příspěvku na živobytí u příjemců, kteří jej pobírají déle než šest měsíců v posledních 12 měsících prostřednictvím poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě, vložený do zákona č. 111/2006 Sb. zákonem č. 98/2017 Sb.

Opatření je účinné od června 2017, ale do praxe vstoupilo až v prosinci 2017, kdy se ukázalo v některých ohledech jako problematické. Zavedení poukázek negativně dopadlo na některé zranitelné skupiny příjemců příspěvku na živobytí a přineslo některé praktické problémy. Ty se týkají hlavně osob využívajících zdravotnické nebo sociální služby, kde tyto osoby mají problém s hrazením stravy a základních potřeb v těchto zařízeních. Část dávky ve formě poukázek totiž nelze v některých zařízeních použít. Každý měsíc je tak nutné řešit způsob poskytování poukázek klientům, kteří jsou hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních nebo je o ně např. pečováno v pobytových sociálních službách. Rovněž se ukázalo jako zbytečně náročné vyplácení části příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek v situaci, kdy je výše dávky nízká. V tomto případě je totiž finančně dražší výplata poukázek příjemci než samotná výše vyplácené dávky.

Předložená novela zákona o pomoci v hmotné nouzi proto definuje zranitelné skupiny osob, na které se nebude vztahovat zákonná povinnost výplaty nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky ve formě poukázky opravňující k nákupu zboží, a jde konkrétně o příjemce, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost a poukázky by se podle návrhu netýkaly ani případů, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele, což dává možnost úřadu práce zohlednit další situace, kdy by poskytnutí části dávky v poukázkách nevedlo k naplnění jejího účelu. Zároveň se poukázky nebudou týkat příjemců, kdy výše příspěvku na živobytí nepřesahuje 500 korun.

Tato novela rovněž obsahuje návrh na zjednodušení řízení v případech, kdy úřad práce rozhoduje ve správním řízení o změně způsobu výplaty dávek, aby ke změnám v souvislosti se nevýplatnou části příspěvku na živobytí mohlo dojít co nejrychleji.

Tato právní úprava nebude mít žádné ekonomické dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty, neboť s touto úpravou nevzniknou žádné vícenáklady. Naopak se sníží administrativní zatížení úřadů práce. Nabytí účinnosti se navrhuje co nejdříve s tím, že přechodná ustanovení zajistí dostatečný prostor pro aplikaci nové úpravy.

Já bych, jak jste si všimli i na dnešním programu, ráda sdělila, což víte, že Poslanecké sněmovně byl v současné době předložen ještě podobný poslanecký návrh novely zákona, tisk 99, který vychází z doporučení Národní rady zdravotně postižených a rozšiřuje počet výjimek i na další skupiny osob. Já to tady nebudu číst, určitě jste si to přečetli, koho se to dle Národní rady má týkat. Já bych k tomu ale ráda podotkla, že tento návrh sice rozšiřuje počet výjimek, ale neuvolňuje úřadu práce ruku v jejich rozhodování, koho by se poukázky týkat měly a koho ne. A navíc plošné výjimky, které jsou zde uvedeny, by mohly přinést další problém v tom, že zde bude vyjmenováno deset skupin a na tu jedenáctou se zapomene a budeme tam, kdy jsme byli teď. Myslím si, že by se mělo přehlížet k individuální situaci každého jednotlivce.

To je asi za mě vše. Jenom bych doplnila, že průzkum českých obyvatel na poskytování dávek ve formě poukázek je pozitivní. Jenom přečtu jednu citaci: „Názor české veřejnosti na zneužívání sociálních dávek jednoznačný. Drtivé většině lidí to vadí, chtějí, aby s tím vláda něco dělala, a výplatu části dávek v poukázkách namísto peněz vidí jako možné řešení.“

Já vám děkuji za pozornost.

<< Více k projevu zákonu zde >>

 

 

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..