ČSSD, ANO a KDU-ČSL: Vláda pro funkční stát

ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL se společně dohodly na programu připravované koaliční vlády. Jejím cílem bude zlepšit život občanů České republiky, především obnovit dobře fungující a spravedlivý stát, nastartovat hospodářský růst, omezit daňové úniky a nekompromisně zakročit proti korupci.

Koaliční dohoda, která vznikla po pěti týdnech intenzivního jednání, zahrnuje celkem 12 programových priorit, na které se bude nový kabinet soustředit.

Chceme lidem nabídnout vládu, která zlepší život občanů v naší zemi. Chceme, aby lidé byli znovu na Českou republiku hrdí. Zaměstnanci pracovali v důstojných podmínkách a za dobrou práci dostávali spravedlivou odměnu. Firmy mohly svobodně podnikat v transparentním a stabilním podnikatelském prostředí, vytvářely pracovní místa a řádně odváděly daně. Chceme, aby stát sloužil občanům, odpovědně hospodařil s penězi a zajišťoval kvalitní veřejné služby. Proto jsme se shodli na vytváření nových pracovních míst, obnovení hospodářského růstu pomocí veřejných a podpory soukromých investic, pomoci mladým rodinám s dětmi, snížení cen léků, zrušení zdravotnických poplatků v ambulanci a lékárnách či plné valorizaci penzí,“ uvedl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Jednou z hlavních priorit hnutí ANO zůstává tlak na dosažení úspor, kterých dosáhneme efektivním řízením resortů a šetrným nakládáním s veřejnými prostředky. Tyto úspory nám umožní, abychom v příštích letech nemuseli zvyšovat daně firmám ani občanům, jak jsme se nakonec zavázali před volbami. Prosazujeme zájmy občanů, malých, středních i velkých firem. Proto jednoznačně vítám, že jsme zabránili zvyšování daní pro občany a firmy, a bráníme i zavedení sektorových daní,“ uvedl Andrej Babiš, předseda hnutí ANO.

Prosadili jsme podporu mladých rodin s dětmi, kterým nabízíme zásadní zvýšení slevy na dítě a promítnutí počtu dětí do výše penze. S výsledkem vyjednávání jsme proto spokojeni,“ uvedl Marian Jurečka, 1. místopředseda KDU-ČSL.

Hlavní programové cíle koaliční vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL

1. Hospodářský rozvoj země

Růst hospodářství nastartujeme ucelenou průmyslovou politikou, podporou konkurenceschopnosti firem a veřejnými investicemi. Budeme modernizovat dopravu, energetiku a efektivně čerpat peníze z Evropských fondů.

2. Racionální státní rozpočet a efektivní výběr daní

Daně se budou měnit až od roku 2015, kdy omezíme výše paušálních nákladů pro OSVČ, zavedeme vyšší zdanění hazardu a snížení sazby DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu. Budeme usilovat o zlepšení výběru a snížení nákladů na výběr daní.

3. Rozvoj zemědělství a venkova

Budeme usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství a rovnoprávnost českých zemědělců v rámci Evropské unii. Podpoříme kvalitní domácí zemědělské a potravinářské produkty.

4. Zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj

Budeme se podílet na mezinárodních opatřeních směřujících k omezení klimatických změn a prosazovat snižování závislosti na fosilních palivech. Zvýšíme ochranu povrchových vod a volné krajiny ovzduší a kvality života. Předložíme novou strategii zacházení s odpady na období 2015 až 2025

5. Důstojné důchody, podpora rodin a dětmi a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Prosadíme návrat k pravidelnému zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd od roku 2015. Obnovíme funkčnost úřadů práce a budeme postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se přiblížila 40% průměrné mzdy. Budeme prosazovat opatření proti chudobě, sociálnímu vyloučení a podporovat rodiny s dětmi.

6. Kvalitní zdravotnictví dostupné všem

Vytvoříme předvídatelný a stabilní systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Zajistíme dostupnost lékárenských služeb v menších městech a obcích. Provedeme revizi lékové politiky s cílem zajistit lepší dostupnost léků plně hrazených ze zdravotního pojištění. Zachováme veřejné a neziskové zdravotnictví. Budeme podporovat prevenci a zdravý životní styl občanů. Zvýšíme právní ochranu, vzdělávání a platy zdravotnických pracovníků. Zlepšíme informovanost pacientů a regulaci cen léků.

7. Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu

S využitím evropských fondů a dotací ze státního rozpočtu zvýšíme počet míst v jeslích a školkách. Podpoříme vznik firemních školek a poslední rok předškolního vzdělávání zavedeme v zásadě jako povinný. Zvýšíme kvalitu a dostupnost vzdělávání – školné ani zápisné nepřipustíme. Zlepšíme také vzdělávání a finanční ohodnocování pedagogických pracovníků. Podpoříme vědu, výzkum a inovace.

8. Rozvoj kultury a podpora sportu

Kulturu definujeme zákonem jako veřejnou službu. Přijmeme zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací. Usnadníme dostupnost veřejných kulturních institucí.Připravíme nový zákon o podpoře sportu a ve vzdělávacích programech posílíme výchovu ke sportu a zdravému životnímu stylu.

9. Demokratický právní stát

Kvalitní legislativou budeme podporovat demokracii a základní lidská práva. Předložíme návrhy na zřízení samosprávy justice za účelem zajištění co nejvyšší nezávislosti, efektivnosti a odpovědnosti soudního rozhodování. Změníme trestní politiku s cílem omezit trestnou činnost i její recidivy. Prosadíme pravidla, která znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů k ožebračování lidí. Předložíme legislativní návrhy k řešení témat iniciativy Rekonstrukce státu a zavedeme opatření proti korupci.

10. Kvalitní a transparentní veřejná správa

Prosadíme přijetí funkčního a kvalitního zákona o státní službě a důsledné dodržování principu transparentnosti ve státní správě. Zajistíme efektivitu využívání lidských zdrojů a prověříme, zda byly na ministerstvech skutečně beze zbytku zrušeny duplicity a nadbytečná zaměstnanost. Zrevidujeme efektivitu zadávání veřejných zakázek a prověříme dosavadní systém e-Governmentu. Budeme prosazovat zákon, který zprůhlední obsazování dozorčích rad státních podniků a zřídíme centrální registr smluv, který bude přístupný veřejnosti.

11. Posílení vnitřní bezpečnosti země

Nastartujeme nábor policistů s cílem získat kvalitní lidí pro boj s kriminalitou a její prevenci. Podpoříme další fungování a rozvoj HZS a IZS. Zasadíme se o to, aby měl obviněný povinnost prokázat původ nabytého majetku. V případě, že by pachatel nebyl původ svého majetku schopen prokázat, byl by mu takový majetek zdaněn.

12. Obranyschopnost země, aktivní členství v EU a prohlubování mezinárodní spolupráce

Základem obrany území ČR je členství v NATO. ČR bude pokračovat v budování obranných kapacit, které budou moci být v případě potřeby využity pro vojenské i civilní operace/mise NATO, EU nebo OSN. Národním zájmem ČR je aktivní členství v EU usilující o úspěšné pokračování procesu evropské integrace. Chceme se podílet na dalším rozvoji EU, v níž budeme respektovat sociálně-tržní a kulturní rozmanitost Evropy. Budeme efektivně využívat ekonomických možností členství v EU. V zahraniční politice pokládáme za klíčový rozvoj dobrých vztahů se sousedními zeměmi.

Celé znění Koaliční dohody v PDF

Tiskové oddělení ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..