Interpelace zastupitelky J. Pastuchové v rámci jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

publikováno 22.1.2015 | 

Interpelace zastupitelky Jany Pastuchové ze dne 22. ledna 2015, která zazněla v rámci jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Vážený pane primátore, vážení kolegové, vážení hosté,

není tomu tak dlouho, kdy jsem jak tady v rámci jednání zastupitelstva, tak v různých mediálních výstupech vyjádřila svoje pochybnosti nad tím, že se dá plnohodnotně vykonávat funkce náměstka primátora Jablonce nad Nisou a poslance Parlamentu České republiky. Byla jsem hned několikrát poměrně razantně ujištěna, že moje pochybnosti jsou zbytečné.

A proto bych se dnes ráda zeptala, jak je možné, že náměstek pro rozvoj města a můj kolega z poslanecké sněmovny Lukáš Pleticha a teď cituji „vzhledem ke svým dalším povinnostem v poslanecké sněmovně potřebuje úzkou spolupráci a výpomoc zejména v administrativní, koordinační, organizační a poradenské činnosti v oblasti rozvoje, dotací a investic města“, z tohoto důvodu si zažádal o spolupracovníka na příkazní smlouvu a Rada města mu v tomto vyhověla.

 V této souvislosti bych chtěla požádat i o odpovědi na následující dotazy:
 1. Na základě čeho byla uzavřena příkazní smlouva právě s panem Ing. Otakarem Kyptou, členem strany ČSSD? Na základě jakých kritérií byl vybrán a proč byli předem vyloučeni další případní zájemci o tuto práci?
 2. Proč byla s panem Ing. Kyptou uzavřena příkazní smlouva, když popis jeho činnosti nese znaky tzv. práce závislé, kterou by mohl vykonávat úředník v zaměstnaneckém poměru?
 3. Jak byla stanovena odměna za vykonanou práci v sazbě 450 Kč za hodinu? Podotýkám, že výše zmíněný úředník by byl zařazen maximálně  do 11. platové třídy s maximálním platem 200 Kč za hodinu.
 4. Proč není v příkazní smlouvě podmíněno proplacení faktury za odvedenou práci předložením podrobného plnění, respektive popisem odvedené práce? Předkládání faktur se s předkládáním přehledu plnění dle příkazní smlouvy termínově liší, faktura předchází přehled plnění. Na základě čeho tedy budou faktury propláceny?
 5. Proč není ve smlouvě vymezen horní strop počtu hodin odvedené práce? Co když pan Ing. Kypta bude tak pilný, že měsíčně vykáže třeba 300 hodin?
 6. Proč příkazní smlouva nevisí na webových stránkách města? Vím, že zveřejňujete pouze smlouvy a objednávky nad 20 000 Kč. Smlouva s panem Kyptou je sice uzavřena na dobu tří měsíců, ponechává však prakticky možnost nekonečného   prodlužování. V kombinaci s absencí horního stropu vykázaných hodin nikdo neví, kolik práce pana Ing. Kypty bude město nakonec stát. Troufám si říct, že více než 20 000 Kč to nakonec bude.

Věřím, že dostanu jasné odpovědi na moje otázky, které vyvrátí podezření, že zde dochází k neoprávněnému nakládání s veřejnými prostředky. V každém případě však nesouhlasím s tím, aby za jednu práci byla vyplácena ze zdrojů města dvojí odměna. Pokud na svoji práci nemá pan náměstek Pleticha čas, tak by měl zvážit, zdali by jednu z funkcí neměl opustit. Příkazní smlouva uzavřená s panem Ing. Kyptou kvůli povinnostem v poslanecké sněmovně nebo kdekoliv jinde je totiž výsměch, nejen mně a celému zastupitelstvu města, ale především jeho občanům.

 Děkuji Vám za pozornost.

4 Thoughts to “Interpelace zastupitelky J. Pastuchové v rámci jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou”

 1. Jaroslav Kopal

  Podle zákona má každý zastupitel právo napsat svůj příspěvek do obecního měsíčníku. Informujte se na to! Radní si tam už léta píšou jenom pochvalné články o tom jak jsou skvělí. Občan z toho získá dojem že to už ani lepší být v našem městě nemůže. Když se však o věci zajímá hlouběji nestačí se divit!

 2. Jaroslav Kopal

  Další populární praktika vysoce postavených úředníků města i kraje je ta, že vám sice umožní navštívit je, a sdělit jim své trampoty až se divíte, ale po dvaceti minutách nahlédne do kanceláře sekretářka a řekne: pane XXX v 10. 30 jste měl být na poradě tam a tam… což má vzbudit dojem že úředník je na roztrhání a jeho pracovní nasazení je velké, ale ve skutečnosti jej má zbavit pouze obtěžujícího občana. Vše totiž mají se sekretářkou dopředu domluvené…

 3. Jaroslav Kopal

  To už mám dávno prozkoumané, to je běžná praxe ing. Beitla & spol. Věci které na městském webu nedohledáte a někdo se nad tím velice podivuje a navštíví Ing. Beitla osobně se dozví se že tam jsou, ale dotyčný si je neumí vyhledat. Potom jsou tam pro umlčení protivníka nějaký čas doplněny a za 2 měsíce je hledáte a už tam zase nejsou, protože je jejich zveřejnění městu nepohodlné viz: http://jabloneckakotlina.cz/C_DoSkStMe.htm kde se zmiňujem o této praxi radnice.
  A nebo se to dá udělat i tak že něco vidí pouze určitý člověk který se ozývá z určité IP adresy. Ten to tam vidí ale ostatní nikoliv. Web totiž umožňuje takováto „kouzla“. Je – li někdo notorický známý stěžovatel může se dočkat ledas čeho. Proto raději doporučuju osobní jednání a případně doporučený.

 4. Jana Pastuchová

  Několik lidí hledalo příkazní smlouvu nebo alespoň detaily k veřejné zakázce na webu města od prosince. Najednou stačí 2x kliknout a jsou tam informace i smlouva. Podle webu byly informace zveřejněny už 12. prosince 2014, smlouva 7. ledna 2015. JJ, zázraky se dějí i v Jablonci. Jen podotýkám, že je úplně jedno, kdy došlo ke zveřejnění, hlavně, že si veřejnost může všechno dohledat…
  Najdete na: http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=32282&slozka=35&detail_claim=10538&

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..